ajans_kutu

FERMAT BİLGİSAYAR ve REKLAMCILIK LTD.ŞTİ.

1995 yılında Firmalara bilgi işlem, danışmanlık, ağ kurulumu ve bakım onarım konularında hizmet vermek için kurularak Bilişim sektöründeki yerini almış bir şirkettir. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve karşılıklı güven çerçevesinde sunduğu hizmetleri ile firmaların bilgi işlem konusundaki her sorununda güvenilir iş ortağı ve çözüm yöneticisi olmuştur.

Verdiğimiz Hizmetler:

Bütünsel Bilgi Teknolojileri Hizmetleri:

Özellikle iş hayatında bilgisayar kullanımı, firmanın iş yapabilme kapasitesini, büyük oranda arttırmaktadır. İnsan hayatında genellikle herhangi bir sorun olmadığında farkına varılmayan sağlıkta olduğu gibi iş hayatı da genellikle işleyen sistemlerde sorun oluştuğu zaman kullanılan sistemin önemi ortaya çıkar. Bilgisayar sistemlerinin de yine sağlıkta olduğu gibi fark edilmeden düzgün ve sorunsuz çalışması istenir. Bilgisayar sistemleri de yine sağlıkta olduğu gibi birçok bileşenden oluşur ve bu bileşenlerin herhangi birisinin sorunu, tüm sistemi etkileyebilir. Bu bileşenlerin her birinin sağlıklı çalışabilmesi için her birine özgü standartlarda oluşturulması, denetlenmesi ve bakımlarının yapılması gereklidir.

Bileşenler:

Personel (Kullanıcı):

Bir firmanın temel bileşeni olan personel aynı zamanda Bilgi Teknolojileri’nin de anahtar bileşenidir. Bu yüzden personelin bilgisayarları ve bilgisayar altyapısını verimli bir şekilde kullanabilmesi için beden ve akıl sağlığının da yeterli olması gereklidir. Biz öncelikle firmanın kuruluş amacını ve Bilgi Teknolojileri’nden beklentilerini öğreniriz. Ondan sonra personel ile konuşarak onların bilgisayarlardan beklentilerini öğreniriz ve BT bilgilerini sorgularız. Personelin kullandığı donanımlar ve yazılımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının onları daha verimli kullanmasını sağlayacağına inanırız. Firmanın kuruluş amacı ve BT’den beklentilerini doküman haline getiriyoruz. Firmanın BT varlıklarını doküman haline getiriyoruz. Eğer personelin kullandığı donanımlar ve yazılımlar konusunda yeni bilgilere ihtiyacı var ise onları sağlıyoruz.

Yapısal Kablolama (Kablolama Altyapısı):

Bir bilgisayar sisteminin sinir sistemi gibidir. Bilgi Sistemleri’nin kurulumuna kablo altyapısı ile başlanır. Firma içindeki bilgi sistemleri çok hızla genişleyen bir yapı olduğu için çok dikkatli planlanmalıdır. Sağlıksız çalışması, sistemin bir bütün gibi çalışmasını engeller. Kablolama alt yapısı, bir binada bulunabilecek olan ses, veri (bilgisayar ağları), görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm, güvenlik girişi, yangın alarm, enerji sistemi gibi) birbirine bütünleştiren, yönetilebilmeye ve genişlemeye imkân sağlayan bir yapıdır. Kablolama altyapısına başlamadan önce müşterinin firması hakkındaki gelecek planlarını öğrenmek amacıyla onları dinleriz. Ondan sonra firmanın gelecekteki Bilgi Teknolojileri gereksinimlerini, en az maliyetle karşılayacak bir altyapı planı hazırlarız. Yapısal kablolamanın aşağıda listelenen bileşenlerinin kurulumunu ve yönetimini sağlarız. Bu kablolama altyapı bileşenlerinin her birinin kendine özgü standartları vardır.

 • Kablo Kanal Sistemleri
 • Veri Kabloları
 • Şebeke, UPS ve Topraklama
 • Telefon
 • Fiber Optik
 • Wireless ( Kablosuz )
 • Kablo Rack Kabinetleri
 • Yükseltilmiş Döşeme
 • Kurulan Data Kablolarının Ayrıntılı Test ve Sertifikasyonu

Teknik Destek:

Bilgisayar sistemini oluşturan bileşenlerden biri veya birkaçının çalışmasında arızalar ve/veya sorunlar oluşabilir. Kullanılan bilgisayar sistemlerinde ve bunların bağlı olduğu temel ağ bileşenlerinde oluşan arızaların veya sorunların donanım ve/veya yazılım kaynaklarının tespit edilmesi ve gerekli çözümün uygulanması hizmetidir. Donanım kaynaklı arızalarda öncelikle donanımın garanti durumuna bakıyoruz. Garanti kapsamındaki donanımın yetkili servislerce onarılmalarını sağlıyoruz. İlgili donanımın yokluğu süresince doğabilecek iş kayıplarını önlemek amacıyla, eldeki olanaklar ölçüsünde sistemin bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Donanımların garanti uzatma anlaşmaları ile garanti sürelerini uzatmalarını tavsiye ediyoruz. Garanti süresi bitmiş donanımların arızalarının giderilmesi genellikle pahalıya mal oluyor. Donanımların garanti sürelerini takip ediyoruz. Donanım arızalarının en aza inmesi için üreticilerinin tavsiye ettiği bakımları yapıyoruz. Bu bakımlar hem donanımların fiziksel bakımları hem de bu donanımların kullandığı yazılımların güncellenmesi şeklinde yapılıyor. Yazılım kaynaklı sorunların en aza inmesi için kullanılan yazılımların yasal olmasına dikkat ediyoruz. Üreticileri tarafından önerilen güncellemeleri yapıyoruz.

Güvenlik Sistemleri:

Güvenlik bileşenini, firmanın genel güvenlik politikasının bir parçası olmalıdır. Güvenliğin de en önemli bileşeni yine insan yani kullanıcıdır. Uygulanan güvenlik önlemlerinin hangi amaçla uygulandığının doküman haline getirilmesi ve kullanıcılara açıklanması gereklidir. Güvenlik politikalarının bilgisayar sistemleri bileşenini hazırlıyoruz. Uygulama aşamasında ilgili kullanıcılara bilgi veriyoruz. O firma için uygun gördüğümüz donanım ve yazılımları öneriyoruz. Kurulan yazılım ve donanımların teknik destek kapsamında bakım ve güncellemelerini yapıyoruz. Kurulumunu ve bakımını yaptığımız donanım ve yazılımlar şunlardır:

 • Güvenlik duvarı cihazları (Cisco, Juniper, CheckPoint)
 • Zararlı yazılım önleyici programlar (Trend Micro, Kaspersky, McAfee)
 • Web güvenliği yazılımı (Websense)

Bilgi İşlem Yapısının Taşınması:

Firmanın bulunduğu mekândan başka mekâna taşınması, bilgi işlem sisteminin yenilenmesi açısından iyi bir fırsattır. Özellikle kablolama altyapısının standartlara uygun olarak yapılması, firmanın yeni mekana uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.

Taşınma kararı veren firmalar için aşağıdaki hizmetleri veriyoruz.

 • Yeni binanın kablolama altyapısı için yapısal kablolama kuruyoruz.
 • Taşınmadan önce tüm önemli sistemlerin, dosyaların ve belgelerin yedeklerini alıyoruz.
 • Taşınacak tüm bilgi işlem donanım ve yazılımlarının dökümünü alıp, gerekli olanları sigortalıyoruz.
 • Yeni mekanda istenen tüm donanım ve yazılımları çalışır hale getirip teslim ediyoruz.

Konsolidasyon ve Sanallaştırma

Bilgi işlem bölümlerindeki hızlı büyüme, artan iş yükü ve öngörülemeyen ihtiyaçlar bilgi işlem yöneticilerinin sanallaştırma teknolojilerini düşünmelerine neden olmaktadır. Sanallaştırma fiziksel ortamda bulunan sistemleri, mantıksal bir yapı içine taşımaktır. Sistem odalarında bulunan sunucuların yer, güç tüketimi, bakım, yönetim ve soğutma maliyetlerinin en aza indirilmesi açısından sanallaştırma teknolojileri ideal bir çözümdür.

Sanallaştırma teknolojilerinin kurumlara sağladığı faydalar şunlardır:

 • Tek bir fiziksel sunucu üzerinde onlarca sanal sunucu çalıştırılabilmesi ve hızlıca yeni sunucu eklenebilmesi imkanı sağlar.
 • Sunucu üzerindeki atıl kaynakların kullanılmasını ve optimizasyonunu sağlar.
 • Gelişmiş dinamik kaynak yönetimi sağlar.
 • Yeni bir sunucu eklemek veya çıkartılmak istendiğinde ek maliyet gerektirmez.
 • Merkezi işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 • Sunucu donanım maliyetlerini büyük oranda düşürür.
 • İş sürekliliği işlemlerinde büyük kolaylık sağlar.